Stavební pravidla dráhových automodelářů 2003


Pravidla zpracovali členové Komise automodelářů při Svazu modelářů České republiky.

Obsah:

1.  Charakteristika dráhových modelů                                                      

 2.    Rozdělení kategorií                                                                        

 3.   Společná ustanovení                                                                             

 4.    Specifikace motorů

  5.    Mezinárodní kategorie                                                                         

                F1/32                                                                                               

        PR/24                                                                                               

        ES/32                                                                                               

        ES/24                                                                                               

        ES G12                                                                                            

        G6                                                                                                    

        G7                                                                                                    

        G15                                                                                                  

        G27                                                                                                  

   6.  Národní kategorie                                                                            

                PF/32                                                                                               

        PF/24                                                                                               

        PR/32                                                                                               

        PC/32                                                                                               

        PC/24                                                                                               

        G 12                                                                                                 

               Oldtimer                                                                                            

        Stock Car                                                                                         

        GT/24                                                                                               

   Žákovské kategorie – společná ustanovení  24

        ŽV                                                                                                    

        ŽPF/24                                                                                             

        ŽPR/32                                                                                             

        ŽPR/24                                                                                             

        ŽG12                                                                                                

7.   Obrázková příloha                                                                            

 

1.                1.                Charakteristika dráhových modelů SRC

Dráhové modely (mezinárodní označení SRC) jsou modely automobilů konstruované pro jízdy a závody na speciálních autodráhách. Poháněny jsou elektromotory na stejnosměrné napětí do 16 V.

 

2.                2.                Rozdělení kategorií

2.1.      Mezinárodní kategorie

F1/32          polomakety vozů formule 1                                      (měřítko 1:32)

PR/24         polomakety cestovních a GT vozů                                         (1:24)

ES/32         polomakety sport. a závodních vozů se zakrytými koly           (1:32)

ES/24         polomakety sport. a závodních vozů se zakrytými koly           (1:24)

ES G12      polomakety sport. vozů skupin C, WSC a GTP                     (1:24)

G6              polomakety sport. vozů skupin C, WSC a GTP                     (1:24)

 

G7              modely volné konstrukce s přídavnými aerodynamickými prvky

G15            modely volné konstrukce s přídavnými aerodynamickými prvky

G27            modely volné konstrukce s přídavnými aerodynamickými prvky

 

2.2.      Národní kategorie  (Ž = žákovská kategorie)

PF/32          polomakety formulových vozů                                               (1:32)

PF/24          polomakety formulových vozů                                               (1:24)

PR/32         polomakety cestovních a GT vozů                                         (1:32)

PC/32         polomakety cestovních, sport. a GT vozů                              (1:32)

PC/24         polomakety cestovních, sport. s GT vozů                               (1:24)

G12            polomakety prototypů a sport. Vozů                                     (1:24)

 

Oldtimer    makety historických vozů do roku 1970                                (1:24)

Stock Car  makety cestovních vozů Stock Car                                        (1:24)

GT/24         makety prototypů, sport. a GT vozů                                      (1:24)

 

ŽV              modely volné konstrukce s papírovou karoserií

ŽPF/24       polomakety formulových vozů                                               (1:24)

ŽPR/32       polomakety cestovních a GT vozů                                         (1:32)

ŽPR/24       polomakety cestovních a GT vozů                                         (1:24)

ŽG12          polomakety prototypů a sportovních vozů                              (1:24)

 

3.                3.                Společná ustanovení                                                       

3.1.      Kola modelu musí být opatřena pneumatikami z pružného materiálu.

3.2.      Přední kola modelu musí být otočná a jejich pneumatiky musí být černé barvy. Musí být umístěna kolmo k rovině dráhy (tolerance ±10 °).

3.3.      Model musí být vybaven jen jedním vodítkem o maximální délce 25 mm, které při pohledu na model shora nesmí přesahovat přední část karoserie.

3.4.      Karoserie musí být realisticky vystřižena, není povolena úprava tvaru a rozměrů. Je zakázáno použít přídavné aerodynamické prvky (neplatí pro kategorie G7, G15 a G27). Na karoserii smí být udělány otvory pouze v místech odpovídajících skutečné předloze. Přední a zadní část karoserie nesmí být zkrácena. Přední blatníky nemusí být vystřiženy.

3.5.      Model musí být realistickým způsobem barevně povrchově upraven včetně realistického barevného provedení různých detailů a dílů modelu. Všechna okna musí být průhledná (neplatí pro ŽV). Pokud nejsou přední blatníky vystřiženy, musí být průhledné. Světla mohou být průhledná. Ostatní plochy karoserie musí být nabarveny.

3.6.      Každý model musí být opatřen minimálně třemi startovními čísly přiměřeného provedení a velikosti.

3.7.      Model musí být zespodu na podvozku nebo karoserii čitelně označen celým jménem závodníka.

3.8.      Každý model musí být vybaven trojrozměrnou, barevně upravenou figurkou řidiče v odpovídajícím měřítku. Tato figurka se musí sestávat minimálně z hlavy, horní části těla s pažemi a segmentem volantu a musí být umístěna na správném místě. V případě potřeby je nutné zpracovat i náznak interiéru tak, aby nebyl viditelný motor a podvozek modelu při pohledu shora.

3.9.      Karoserie modelu musí zakrývat celý podvozek a model při pohledu shora musí být v celém půdorysu neprůhledný.

3.10.    Všechny modely musí být zhotoveny takovým způsobem, aby svým zpracováním neohrožovaly provoz na autodráze a práci nasazovačů.

3.11.        3.11.        Všechna společná ustanovení mohou být upřesněna u pravidel jednotlivé kategorie.

3.12.        3.12.        Měření světlosti modelu se provádí při přiléhajících sběračích.

 

4.                4.                Specifikace motorů

V pravidlech jednotlivých kategorií jsou používány následující označení skupin motorů:

4.1.            4.1.            Volné motory

Bez omezení.

4.2.            4.2.            Motory třídy G27

Kotva: musí být sériově vyráběná a označená štítkem „27“, průměr drátu 0,358 mm (AWG 27), minimální délka jádra 11,17 mm.

Ostatní díly: bez omezení.

4.3.            4.3.            Motory s keramickými magnety

Magnety: pouze keramické.

Ostatní díly: bez omezení.

4.4.            4.4.            Motory třídy X15

Povoleny jsou pouze motory třídy „Group 15“.

Obal: uzavřený typu „C“ (minimální vnitřní rozměry: výška 14,2 mm, průměr 21,2 mm,  délka 23,5 mm). Je povoleno pouze vybrousit drážku v místě styku se zadní osou do obalu a magnetu.

Čelo: plastikové, bez úprav.

Magnety: keramické. Je povoleno pouze přebrousit vnitřní stranu magnetu.

Kotva: strojně vinutá, musí být sériově vyráběná a označená štítkem „15“, průměr drátu 0,285 mm (AWG 29), minimální průměr jádra 12,7 mm, nesmí být převinutá .

Zakázané úpravy: vzájemné kombinace dílů různých motorů, výměna domečků za jiný typ.

4.5.            4.5.            Motory třídy X12

Povoleny jsou pouze motory typu Mura X12, Champion X12, Proslot X12 a RJR X12.

Obal: uzavřený typu „C“ (minimální vnitřní rozměry: výška 14,2 mm, průměr 21,2 mm,  délka 23,5 mm). Je povoleno pouze vybrousit drážku v místě styku se zadní osou do obalu a magnetu.

Čelo: plastikové, bez úprav.

Magnety: keramické. Je povoleno pouze přebrousit vnitřní stranu magnetu.

Kotva: strojně vinutá, musí být sériově vyráběná a označená štítkem „X12“, průměr drátu 0,285 mm (AWG 29), 50 závitů, minimální průměr jádra 12,7 mm, nesmí být převinutá .

Zakázané úpravy: vzájemné kombinace dílů různých motorů (do motoru RJR lze použít kotvu Proslot), výměna domečků za jiný typ.

4.6.            4.6.            Motory třídy 16C

Povoleny jsou motory Proslot 16C, RJR 16C, MURA 16C.

Obal: uzavřený typu „C“ (minimální vnitřní rozměry: výška 14,2 mm, průměr 21,2 mm,  délka 23,5 mm). Je povoleno pouze vybrousit drážku v místě styku se zadní osou do obalu a magnetu.

Čelo: plastikové, bez úprav.

Magnety: keramické. Je povoleno pouze přebrousit vnitřní stranu magnetu.

Kotva: strojně vinutá, musí být sériově vyráběná a označená štítkem „16“, nesmí být převinutá.

Zakázané úpravy: vzájemné kombinace dílů různých motorů, výměna domečků za jiný typ.

 

4.7.            4.7.             Motory třídy 16D

Povoleny jsou pouze motory typu Parma 16D a Trinity 16D.

Obal: uzavřený typu „D“ (minimální vnitřní rozměry: výška 15,2 mm, průměr 22,2 mm,  délka 23,5 mm). Je povoleno pouze vybrousit drážku v místě styku se zadní osou do obalu a magnetu.

Čelo: plastikové, bez úprav. Je povoleno zvětšení průměru otvoru pro průchod hřídele motoru.

Magnety: keramické. Nesmí se brousit ani jinak upravovat.

Kotva: sériově vyráběná strojně vinutá třídy 16, nesmí být převinutá. Může být přebroušená, pokud ji tak výrobce sériově dodává.

Zakázané úpravy: vzájemné kombinace dílů různých motorů, lepení magnetů, použití kuličkových ložisek, výměna domečků za jiný typ.

4.8.            4.8.            Ostatní

Pro některé kategorie je možno motor specifikovat přímo v pravidlech dané kategorie.

5.                5.                Mezinárodní kategorie

5.1.            5.1.            F1/32

Polomakety vozů formule 1 v měřítku 1:32

 

5.1.1.      5.1.1.      Karoserie

Může být použita pouze karoserie od firem Betta (GB) a BPA (CZ).

Zbarvení karoserie musí odpovídat skutečné předloze. Může být provedeno i podle jiného vozu formule 1 od roku 1992 včetně do současnosti. Musí být zachována svislá přední hrana karoserie v šíři minimálně 1 mm.

5.1.2.      5.1.2.      Motor

volný

5.1.3.   Podvozek

Konstrukční řešení podvozku musí být takové, aby osa motoru svírala s osou zadní nápravy úhel 90 ° ± 3 ° při pohledu shora.

5.1.4.      5.1.4.      Kola

minimální průměr předních kol                                              14             mm

minimální šířka předních kol                                                  14            mm

minimální průměr zadních kol                                                15             mm

maximální šířka zadních kol                                                   16            mm

Zadní kola musí mít černou barvu.

Minimální světlost

mezi zadními koly pod osou zadních kol                               0,8            mm

 

5.1.5.      5.1.5.      Ostatní rozměry

maximální šířka                                                                       68          mm

maximální šířka mezi nápravami                                             52            mm

maximální šířka podvozku před přední nápravou                   34             mm

maximální délka bočnice                                                         68          mm

maximální výška vozu v místě horní hrany zadního křídla     30               mm

minimální výška boční vertikální plochy zadního křídla        12                mm

 

5.2.            5.2.            PR/24

Polomakety cestovních a GT vozů v měřítku 1:24

5.2.1.      5.2.1.      Karoserie

Povoleny jsou pouze karoserie dle následujícího seznamu:

a)       a)       polomakety vozů od firmy Betta (GB):

Alfa Romeo 155, Alfa Romeo 156, Audi V8, BMW 318, BMW M3, Ford Mondeo, Ford Sierra Cosworth, Honda Accord, Lister Storm, Mercedes 190E, Nissan Skyline, Opel Calibra, Opel Vectra, Viper GTS, Volvo S40, VW Beetle.

b)       b)       polomakety vozů od firmy Parma (USA):

Dodge Viper, Ford Mustang Cobra, Ford Taurus, Ford Taurus 98, Ford Thunderbird, Chevrolet Camaro Z28, Chevrolet Lumina, Chevrolet M.C., Chrysler Le Baron, Iroc Dodge, Pontiac 97, Pontiac Grand Prix 99.

c)       c)       polomakety vozů od firmy BPA (CZ):

Lister Storm V12, Mercedes CL, Mitsubishi Eclipse, Opel Calibra ITC, Škoda Octavia WRC, Volvo C70, VW Corado, Fabia KIT CAR, Mercedes CLK DTM.

d)       d)       polomakety vozů od firmy EasySlot (I):

Mercedes CLK DTM

5.2.2.      5.2.2.      Motor

Motory třídy X12, 16C a 16D.

5.2.3.      5.2.3.      Podvozek

Povoleny jsou pouze podvozky Parma Flexi Car, Parma Flexi 2, Parma Flexi 3, J.K.Cheetah, Trinity Spider, Trinity 2000, Champion Turbo Flex a J.K. Scorpio II. Je zakázáno použít hliníkové nebo duralové bočnice. Podvozky nelze nijak  upravovat a doplňovat. Je povoleno pouze vyztužit držáky ložisek zadní osy ocelovým drátem (obr. 2). a zvětšit délku drážky držáku motoru tak, aby se motor mohl přisunout více k zadní ose. Připájet lze pouze ložiska zadní osy, kabely, trubičky na špendlíky, vymezovací trubičky předních kol, přední osu, pastorek a motor. Zavěšení předních kol musí být provedeno zásadně na jedné nedělené rovné hřídeli, v místě určeném pro umístění přední nápravy. Podvozek lze opatřit olověným závažím lepeným shora na díly podvozku. Minimální výška horní hrany zadní osy od spodní hrany podvozku je 9 mm. Zadní osa musí mít průměr 3/32“ a musí být plného průřezu. Pro uložení zadní osy se musí použít kluzná ložiska.

5.2.4.      5.2.4.      Kola

minimální průměr předních kol                                              12,7  mm

minimální průměr osy předních kol                                            1  mm

minimální vnější rozměr přes kola přední nápravy                   72   mm

maximální šíře zadních kol                                                     20,7  mm

 

5.2.5.      5.2.5.      Minimální světlost

mezi zadními koly pod osou zadních kol                                 0,8  mm

 

5.2.6.      5.2.6.      Ostatní rozměry

maximální šířka                                                                         83  mm

minimální výška modelu v místě spodní hrany předního skla  21  mm

   - pro seriál Grand Prix                                                            24  mm

minimální výška modelu v místě horní hrany předního skla    32  mm

maximální výška spodní hrany zadního nárazníku                   12  mm

maximální výška karoserie                                                        40 mm

   - pro seriál Grand Prix                                                            35 mm

 

5.3.            5.3.            ES/32

Polomakety sportovních a závodních vozů se zakrytými koly v měřítku 1:32

5.3.1.      5.3.1.      Karoserie

Musí být zachována svislá přední hrana karoserie v šíři min. 1mm.

5.3.2.      5.3.2.      Motor

volný

5.3.3.      5.3.3.      Podvozek

volný

5.3.4.      5.3.4.      Kola

minimální průměr předních kol                                             12,7  mm

minimální průměr zadních kol                                               15,0  mm

maximální šíře zadních kol                                                    16,0  mm

 

5.3.5.      5.3.5.      Minimální světlost

mezi zadními koly pod osou zadních kol                                0,8  mm

 

5.3.6.      5.3.6.      Ostatní rozměry

maximální šířka                                                                       64  mm

maximální výška modelu                                                     32,5  mm

minimální výška modelu v místě předních kol                       16  mm

minimální výška modelu v místě kabiny nebo ochr.oblouku  21 mm

maximální délka bočnic zadního křídla                                   44 mm

 

 

5.4.            5.4.            ES/24

Polomakety sportovních a závodních vozů se zakrytými koly v měřítku 1:24

5.4.1.      5.4.1.      Karoserie

Musí být zachována svislá přední hrana karoserie v šíři min. 1mm.

5.4.2.      5.4.2.      Motor

volný

5.4.3.      5.4.3.      Podvozek

volný

5.4.4.      5.4.4.      Kola

minimální průměr předních kol                                    12,7  mm

minimální průměr zadních kol                                      15,0  mm

maximální šíře zadních kol                                           20,7  mm

 

5.4.5.      5.4.5.      Minimální světlost

mezi zadními koly pod osou zadních kol                       0,8  mm

 

5.4.6.   Ostatní rozměry

maximální šířka                                                               83  mm

maximální výška modelu                                                38  mm

minimální výška modelu v místě předních kol               18  mm

minimální výška modelu v místě kabiny nebo ochr.oblouku    25 mm

maximální délka bočnic zadního křídla                                     66 mm

 

5.5.      ES G12

Polomakety sportovních vozů se zakrytými koly v měřítku 1:24

 

5.5.1.   Karoserie

 Povoleny jsou všechny polomakety vozů skupiny „C“, WSC a GTP.

 

5.5.2.      5.5.2.      Motor 

1) kotva :

sériově vyráběná třídy “X12 “( RJR, Proslot, Mura, Champion, Camen, Koford ) označená      štítkem . Minimální průměr 12,7 mm.

 

2) obal+čelo :

obal typu „C“ a plastové čelo od stejného výrobce , povolená uprava je pouze vytvoření drážky v místě styku se zadní osou.

 

3) magnety :

libovolný počet keramických magnetů libovolného tvaru a rozměru.

 

4) ostatní :

zbytek materiálu použitého pro stavbu motoru nepodléhá omezení, vzájemná                  kombinace dílů uvedených v bodech 1), 2), 3) je povolena.

 

5.5.3.    Podvozek

volný

5.5.4.   Kola:

minimální průměr předních kol                                 12,7    mm

5.5.5.   Minimální světlost

mezi zadními koly pod osou zadní nápravy               0,8  mm

pod ostatními částmi modelu                                      0,4  mm

 

5.5.6.   Ostatní rozměry

maximální šířka                                                          83   mm

maximální výška modelu v místě zadního křídla       40   mm

 

5.6.      G6

Polomakety sportovních vozů se zakrytými koly v měřítku 1:24

 

5.6.1.   Karoserie

Povoleny jsou všechny polomakety vozů skupiny „C“, WSC a GTP.

5.6.2.   Motor

volný

5.6.3.   Podvozek

volný

5.6.4.   Kola

minimální průměr předních kol                                 12,7 mm

5.6.5.   Minimální světlost

mezi zadními koly pod osou zadní nápravy               0,8  mm

5.6.6.   Ostatní rozměry

maximální šířka                                                          83  mm

 

5.7.            5.7.            G7

Modely volné konstrukce s přídavnými aerodynamickými prvky se zakrytými koly

5.7.1.      5.7.1.      Karoserie

Volná konstrukce se zakrytými koly. Karoserie může být doplněna spoilery, které nepřesahují rozměry podle obr. 5. Boční spoilery musí být z průhledného bezbarvého materiálu. Přední hrana spoilerů může být lemována páskou. Karoserie nemusí být v místě předních kol průhledná.

5.7.2.      5.7.2.      Motor

volný

5.7.3.      5.7.3.      Podvozek

volný

5.7.4.      5.7.4.      Kola

minimální průměr předních kol                                12,7  mm

 

5.7.5.      5.7.5.      Minimální světlost                                         0,8   mm

5.7.6.      5.7.6.      Ostatní rozměry                                           

maximální šířka                                                        82,6  mm

 

5.8.            5.8.            G15

Modely volné konstrukce s přídavnými aerodynamickými prvky se zakrytými koly  a s předepsaným motorem

5.8.1.      5.8.1.      Karoserie

Volná konstrukce se zakrytými koly. Karoserie může být doplněna spoilery, které nepřesahují rozměry podle obr. 5. Boční spoilery musí být z průhledného bezbarvého materiálu. Přední hrana spoilerů může být lemována páskou. Karoserie nemusí být v místě předních kol průhledná.

5.8.2.      5.8.2.      Motor

Motory třídy X15 a X12.

5.8.3.      5.8.3.      Podvozek

Je povolen pouze podvozek s drátovými podélnými nosníky. Výška horní hrany zadní osy od spodní hrany podvozku je minimálně 9 mm. Na zadní ose lze použít pouze kluzná ložiska.

5.8.4.      5.8.4.      Kola

minimální průměr předních kol                                12,7  mm

5.8.5.      5.8.5.      Minimální světlost                                         0,8   mm

5.8.6.      5.8.6.      Ostatní rozměry

maximální šířka                                                        82,6  mm

 

5.9.            5.9.            G27

Modely volné konstrukce s přídavnými aerodynamickými prvky se zakrytými koly a s předepsaným motorem

5.9.1.      5.9.1.      Karoserie

Volná konstrukce se zakrytými koly. Karoserie může být doplněna spoilery, které nepřesahují rozměry podle obr.5. Boční spoilery musí být z průhledného bezbarvého materiálu. Přední hrana spoilerů může být lemována páskou. Karoserie nemusí být v místě předních kol průhledná.

5.9.2.      5.9.2.      Motor

Motor třídy G27.

5.9.3.      5.9.3.      Podvozek

volný

5.9.4.      5.9.4.      Kola

minimální průměr předních kol                               12,7   mm

 

5.9.5.      5.9.5.      Minimální světlost                                        0,8   mm

5.9.6.      5.9.6.      Ostatní rozměry

maximální šířka                                                       82,6  mm

 

6.                6.                Národní kategorie

6.1.            6.1.            PF/32

Polomakety formulových vozů v měřítku 1:32

6.1.1.      6.1.1.      Karoserie

a)    a)    karoserie od tuzemských výrobců:

Lotus 79, Lotus 80, March 84, Osella FA1, Penske F Cart, Penske PC-9

b)   b)   polomakety formulových vozů od firmy Betta

c)    c)    polomakety formulových vozů od firmy BPA

6.1.2.      6.1.2.      Motor

S keramickými magnety.

6.1.3.      6.1.3.      Podvozek

Volný.

6.1.4.      6.1.4.      Kola

minimální průměr předních kol                                   15 mm

minimální šíře předních kol                                          8  mm

minimální průměr zadních kol                                     19 mm

maximální šíře zadních kol                                          16 mm

 

6.1.5.      6.1.5.      Minimální světlost

pod motorem a převodem                                            0,8  mm

pod karoserií před osou přední nápravy                        1  mm

pod ostatními částmi modelu                                        2  mm

6.1.6.      6.1.6.      Ostatní rozměry

maximální rozvor náprav                                             95  mm

maximální šířka                                                           68  mm

maximální šířka mezi nápravami                                 50 mm

minimální výška zadního křídla                                   25 mm

minimální výška bočního pontonu vpředu                    9  mm

minimální výška za hlavou jezdce (bez oblouku)        24 mm

6.2.            6.2.            PF/24

Polomakety formulových vozů v měřítku 1:24

6.2.1.      6.2.1.      Karoserie

a)    a)    karoserie od tuzemských výrobců

Arrows A-3, Ferrari 126, Ferrari 640, Ligier JS 19, Lola T 93 F Cart, Lotus 80, Lotus 91, Lotus 99, Lotus 100, March 811, McLaren MP4, Osella FA-1, Penske F Cart, Penske PC 9,         Quaker State Porsche, Williams FW 11, Wolf WR 7

b)   b)   polomakety formulových vozů od firmy Betta (GB):

Ferrari 310V10, Benetton Ford, Lola Ford T9300, Williams Renault, Reynard Ford, Jordan, Penske PC 22

 c) polomakety formulových vozů od firmy BPA

6.2.2.      6.2.2.      Motor

volný

6.2.3.      6.2.3.      Podvozek

volný

6.2.4.      6.2.4.      Kola

minimální průměr předních kol                                     21 mm

minimální šíře předních kol                                       11 mm

minimální průměr zadních kol                                        24mm

maximální šíře zadních kol                                             20mm

 

6.2.5.      6.2.5.      Minimální světlost

pod motorem a převodem                                              0,8mm

pod karoserií před osou přední nápravy                       2mm

pod ostatními částmi modelu                                        3mm

6.2.6.      6.2.6.      Ostatní rozměry

maximální rozvor náprav                                          127mm

maximální šířka                                                          85mm

maximální šířka mezi nápravami                                  66mm

minimální výška zadního křídla                                    29mm

minimální výška bočního pontonu vpředu                    13mm

minimální výška za hlavou jezdce (bez oblouku)          30mm

 

6.3.      PR/32

Polomakety cestovních a GT vozů v měřítku 1:32

6.3.1.      6.3.1.      Karoserie

Povoleny jsou pouze karoserie dle následujícího seznamu:

a)      a)      Betta (GB) :

Alfa Romeo 155, Alfa Romeo 156, Alfa Romeo 164, Audi A4, Audi V8, BMW 318, BMW Koenig 850, Ferrari 456, Callaway Corvette GT, Ferrari F50, Ferrari Testarossa, Ford Mondeo, Honda NXS, Chevrolet Camaro Z28, Chevrolet M.C., Lister Storm, McLaren F1, Mercedes 190E, Mercedes CLK, Panoz GTR1, Nissan R390, Nissan ZX300, Opel Calibra, Opel Vectra, Peugeot 406, Pontiac Silverbird 78, Renault Laguna, Toyota Supra, Volvo S40, Porsche GT1, Audi R8C GT

b)       b)       Parma (USA):

Ford Escort, Chevrolet Lumina, Mazda RX7

 

c)      c)      BPA (CZ)

Chevrolet Bereta, Porsche 911, Porsche 944, Toyota GT4

d)      d)      BSP (GB)

Renault Laguna

6.3.2.      6.3.2.      Motor

Motory třídy X12, 16C a 16D.

6.3.3.      6.3.3.      Podvozek

Povoleny jsou pouze podvozky Parma International 32, Parma Flexi Womp 32 a Demon. Podvozky nelze nijak  upravovat a doplňovat. Je povoleno pouze vyztužit držáky ložisek zadní osy ocelovým drátem (obr. 2) a zvětšit délku drážky držáku motoru tak, aby se motor mohl přisunout více k zadní ose. Připájet lze pouze ložiska zadní osy, kabely, trubičky na špendlíky, vymezovací trubičky předních kol, přední osu, pastorek a motor. Zavěšení předních kol musí být provedeno zásadně na jedné nedělené rovné hřídeli, v místě určeném pro umístění přední nápravy. Podvozek lze opatřit olověným závažím lepeným shora na díly podvozku. Zadní osa musí mít průměr 3/32“ a musí být plného průřezu. Pro uložení zadní osy se musí použít kluzná ložiska.

6.3.4.      6.3.4.      Kola

minimální průměr předních kol                                      12mm

6.3.5.      6.3.5.      Minimální světlost

mezi zadními koly pod osou zadních kol                         0,8mm

 

6.3.6.      6.3.6.      Ostatní rozměry

maximální šířka                                                                64mm

minimální výška modelu v místě horní hrany předního skla   25mm

 

6.4.            6.4.            PC/32

Polomakety cestovních, sportovních a GT vozů v měřítku 1:32

6.4.1.      6.4.1.      Karoserie

a)    a)    karoserie od tuzemských výrobců:

Dodge Daytona, Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Mazda RX7, Nissan 300, Oldsmobile Cutlass

b)   b)   polomakety vozů od firmy Betta(GB):

Alfa Romeo 155, Alfa Romeo 156, Alfa Romeo 164, Audi A4, Audi V8, BMW 318, Callaway Corvette GT, Ferrari F50, Ferrari Testarossa, Ford Mondeo, Lister Storm, Mercedes 190E, Nissan R390, Nissan ZX300, Opel Calibra, Opel Vectra, Peugeot 406, Renault Laguna, Toyota Supra, Volvo S40, Mercedes CLK DTM

c)    c)    polomakety vozů od firmy Parma(USA):

Ford Escort, Chevrolet Lumina, Mazda RX7

d)   d)   polomakety vozů od firmy BPA(CZ):

Chevrolet Bereta, Porsche 911, Porsche 944, Toyota GT4

Přední blatníky musí být vystřižené.

6.4.2.      6.4.2.      Motor

s keramickými magnety

6.4.3.      6.4.3.      Podvozek

volný

6.4.4.      6.4.4.      Kola

minimální průměr předních kol                                         15mm

minimální šíře předních kol                                                6mm

minimální průměr zadních kol                                          19mm

maximální šíře zadních kol                                               16mm

 

6.4.5.      6.4.5.      Minimální světlost

pod motorem a převodem                                                     0,8mm

pod karoserií před osou přední nápravy                                 1mm

pod ostatními částmi modelu                                                  2mm

6.4.6.      6.4.6.      Ostatní rozměry

maximální rozvor náprav                                                      83mm

maximální šířka                                                                    67mm

minimální výška modelu v místě horní hrany předního skla  26mm

 

6.5.            6.5.            PC/24

Polomakety cestovních, sportovních a GT vozů v měřítku 1:24

6.5.1.   Karoserie

a)    a)    karoserie od tuzemských výrobců:

Audi 90, BMW 320i, BMW M1, Ferrari F40, Lotus Esprit, Lotus Europa, Mazda RX7, Nissan 300ZX, Porsche 935, Renault 5 turbo, Renault Clio

b)   b)   polomakety vozů od firmy Betta(GB):

Alfa Romeo 155, Alfa Romeo 156, Audi V8, BMW 318, BMW M3, Ford Mondeo, Ford Sierra Cosworth, Honda Accord, Lister Storm, Mercedes 190E, Nissan Skyline, Opel Calibra, Opel Vectra, Viper GTS, Volvo S40, VW Beetle

c)    c)    polomakety vozů od firmy Parma(USA):

Dodge Viper, Ford Mustang Cobra, Ford Taurus, Ford Taurus 98, Ford Thunderbird, Chevrolet Camaro Z28, Chevrolet Lumina, Chevrolet M.C., Chrysler Le Baron, Iroc Dodge, Pontiac 97, Pontiac Grand Prix 99

e)      e)      polomakety vozů od firmy BPA (CZ):

Lister Storm V12, Mercedes CL, Mitsubishi Eclipse, Opel Calibra ITC, Škoda Octavia WRC, Volvo C70, VW Corado, Mercedes CLK DTM

6.5.2.      6.5.2.      Motor

s keramickými magnety

6.5.3.      6.5.3.      Podvozek

volný

6.5.4.      6.5.4.      Kola

minimální průměr předních kol                                      18mm

minimální šíře předních kol                                              8mm

minimální průměr zadních kol                                        22mm

maximální šíře zadních kol                                             20mm

 

6.5.5.      6.5.5.      Minimální světlost

pod motorem a převodem                                                1,5       mm

pod karoserií před osou přední nápravy                            2          mm

pod ostatními částmi modelu                                             3          mm

6.5.6.      6.5.6.      Ostatní rozměry

maximální šířka                                                               83          mm

minimální výška modelu v místě horní hrany předního skla 34         mm

maximální výška modelu v místě zadního křídla                40mm

maximální výška spodní hrany zadního nárazníku             18mm

maximální průměr předního blatníku                                24mm

maximální průměr zadního blatníku                                  28mm

 

6.6.            6.6.            G12

Polomakety prototypů a sportovních vozů se zakrytými koly a kabinou řidiče v měřítku 1:24

6.6.1.      6.6.1.      Karoserie

Blatník za osou zadního kola musí být ukončen nejvýše ve výši horní hrany disku (obr.1).

Zadní křídlo musí být namontováno v pozici dané vylisovaným tvarem karoserie.

6.6.2.      6.6.2.      Motor

Motory třídy X12, 16C a 16D.

6.6.3.      6.6.3.      Podvozek

a)    a)    Lze použít podvozek CS/BP, sletovaný podle obr. 3. Je povoleno zmenšit úhel předního držáku motoru, ale jen tak, že kratší strana držáku zůstane zachována.

b)   b)   Povoleny jsou pouze podvozky Parma Flexi Car, Parma Flexi 2, Parma Flexi 3, J.K.Cheetah, Trinity Spider, Trinity 2000, Champion Turbo Flex a J.K. Scorpio II.. Je zakázáno použít hliníkové nebo duralové bočnice. Podvozky nelze nijak  upravovat a doplňovat. Je povoleno pouze vyztužit držáky ložisek zadní osy ocelovým drátem (obr. 2) a zvětšit délku drážky držáku motoru tak, aby se motor mohl přisunout více k zadní ose. Přiletovat lze pouze ložiska zadní osy, kabely, trubičky na špendlíky, vymezovací trubičky předních kol, přední osu, pastorek a motor. Zavěšení předních kol musí být provedeno zásadně na jedné nedělené rovné hřídeli, v místě určeném pro umístění přední nápravy. Minimální výška horní hrany zadní osy od spodní hrany podvozku je 9 mm. Zadní osa musí mít průměr 3/32“ a musí být plného průřezu. Pro uložení zadní osy se musí použít kluzná ložiska.

c)    c)    Lze použít podvozek postavený podle rozměrového plánku (obr. 4). V prostoru mezi motorem a předním plechem středního dílu může být výztužná příčka. Jako materiál na stavbu podvozku lze použít mosazný nebo fosforbronzový plech o maximální síle 1 mm, ocelové dráty, mosazné a ocelové trubičky.

Podvozek lze opatřit olověným závažím lepeným shora na díly podvozku. Závaží nesmí přesahovat přes obrys podvozku. Zadní osa musí mít průměr 3/32“ a musí být plného průřezu. Pro uložení zadní osy se musí použít kluzná ložiska.

6.6.4.      6.6.4.      Kola

minimální průměr předních kol (CS/BP)                          15mm

minimální průměr předních kol (ostatní)                           12,7mm

minimální šířka předních kol (CS/BP)                                6mm

minimální průměr zadních kol (CS/BP)                            19mm

6.6.5.      6.6.5.      Minimální světlost                                     0,8mm

6.6.6.      6.6.6.      Ostatní rozměry

maximální šířka                                                               83mm

minimální výška modelu v místě kabiny                            27mm

maximální výška modelu v místě zadního křídla                40mm

 

6.7.      Oldtimer

Makety historických cestovních, sportovních a GT vozů do roku 1970 (měřítko 1:24)

6.7.1.   Karoserie

Model (kit) historického automobilu ze stavebnice (provedení Hard Plastic). Karoserie musí být vybavena příslušnými detaily ze stavebnice - zasklení oken, závětrné štítky, stěrače, zpětná zrcátka, ochranné oblouky, uzávěry kapot, mřížky, výfuky atd. Všechny součásti (detaily) musí být umístěny podle příslušného plánku (modelu). Model musí být vybaven trojrozměrnou figurkou řidiče v měřítku 1:24, která musí být naprosto realisticky provedená tvarově i barevně a má  odpovídat "věku" předlohy. Figurka musí sestávat minimálně z hlavy s přilbou (kuklou), horní části těla s pažemi a segmentem volantu. Musí být umístěna tak, aby to odpovídalo skutečnosti vzhledem k předloze. Hotová karoserie může být upravena tak, aby bylo možno zabudovat podvozek pro jízdu na autodráze. Barevné provedení by mělo odpovídat skutečnosti.

 

6.7.2.      6.7.2.      Podvozek

Typ Pla-Fit Evolution GTS (motor kolmo na osu) od firmy Sigma (Japonsko). Na podvozku smí být použity díly od stejného výrobce, určené pro modifikace tohoto podvozku. Je povoleno připájet přívodní kablíky k motoru a použít kuličková ložiska pro obě osy. Podvozek může  být dovažován lepením závaží. Osy podvozku musí mít průměr 3 mm a musí být plného průřezu. přední musí být rovná a nedělená. Motor musí být do podvozku přišroubován. Převody musí mít modul 0,5 (ekvivalent 1/48").

 

6.7.3.   Motor

Motor třídy 16D bez úprav. Pružinky uhlíků lze osadit izolačními trubičkami. Do čela na straně pastorku lze zhotovit závity M2.

 

6.7.4.   Kola (pneumatiky)

Minimální průměr předních kol                                       23mm

Minimální šířka předních kol                                           10mm

Minimální průměr zadních kol                                         25mm

Maximální šířka zadních kol                                           17mm

Kola se musí dotýkat dráhy, musí mít černou barvu a nesmí při pohledu shora přesahovat obrys karoserie. Musí být pevně spojena s osami kol.

 

6.7.5.   Minimální světlost

Světlost modelu je v zásadě dána předepsaným podvozkem a rozměry kol (pneumatik), z toho plyne minimální světlost cca 1,6 mm.

 

6.7.6.   Ostatní rozměry

Maximální šířka karoserie                                              87mm

Maximální šířka přes kola                                              83mm

6.8.      Stock Car

Makety cestovních vozů Stock Car pro seriál NASCAR (měřítko 1:24)

 

6.8.1.   Karoserie

Model (kit) automobilu typu Stock Car (NASCAR) ze stavebnice (provedení Hard Plastic). Karoserie musí být vybavena příslušnými detaily ze stavebnice - uzávěry kapot, výztuhy a zasklení oken, zpětná zrcátka, přístrojová deska s kompletním volantem, hasicí přístroj, vnitřní ochranná klec, zadní nádrž s částí podlahy a část zadních podběhů kol, přepážka mezi motorem a kabinou, spoiler, výfuky atd. Všechny součásti (detaily) musí být umístěny podle příslušného plánku (modelu). Model musí být vybaven trojrozměrnou figurkou řidiče v měřítku 1:24, která musí být naprosto realisticky provedená tvarově i barevně. Musí být kompletní a umístěná na sedačce ze stavebnice. Sedačka i figurka musí být umístěny tak, aby to odpovídalo skutečnosti vzhledem k předloze. Karoserie musí být vybarvena podle plánku (návodu ze stavebnice) a opatřena obtisky přiloženými ke stavebnici. Jiné zbarvení a jiné obtisky musí být doloženy fotografií (obrázkem). Hotová karoserie může být upravena tak, aby bylo možno zabudovat podvozek pro jízdu na autodráze.

 

6.8.2.   Podvozek

Typ Pla-Fit Evolution GTS (motor kolmo na osu) nebo Pla-Fit Excel (motor šikmo na osu) od firmy Sigma (Japonsko). Na podvozku smí být použity díly od stejného výrobce, určené pro modifikace tohoto podvozku. Je povoleno připájet přívodní kablíky k motoru, držák motoru a motor. Lze použít kuličková ložiska pro obě osy. Podvozek lze dovažovat lepením závaží. Osy podvozku musí mít průměr 3 mm a musí být plného průřezu. Přední osa musí být rovná a nedělená. Převody musí mít modul 0,5 (ekvivalent 1/48").

 

6.8.3.   Motor

Motor třídy 16D bez úprav. Pružinky uhlíků lze osadit izolačními trubičkami. Do čela na straně pastorku lze zhotovit závity M2.

 

6.8.4.   Kola (pneumatiky)

Minimální průměr předních kol                                          24     mm

Minimální šířka předních kol                                             10     mm

Minimální průměr zadních kol                                            24     mm

Maximální šířka zadních kol                                              17     mm

Kola se musí dotýkat dráhy, musí mít černou barvu a nesmí při pohledu shora přesahovat obrys karoserie. Musí být pevně spojena s osami kol.

 

6.8.5.   Ostatní rozměry a hmotnosti

Minimální světlost                                                             1,6       mm

Maximální šířka přes karoserii                                           83        mm

Maximální šířka přes kola                                                76,7      mm

Minimální hmotnost karoserie

(včetně bočních plechů podvozku)                                    80        g

Minimální hmotnost podvozku

(bez bočních plechů podvozku)                                        120       g

 

 

6.9.            6.9.            GT/24

Makety prototypů, sportovních a GT vozů (měřítko 1:24)

6.9.1.      6.9.1.      Karoserie

Model vozu GT nebo sportovního prototypu ze stavebnice, provedení (Hard Plastic). Karoserie musí být vybavena následujícími detaily: zpětná zrcátka, spoiler, uzávěry kapot, skla oken a stěrače. Všechny součásti musí být umístěny podle plánku, který je součástí stavebnice. Model musí být vybaven kompletní realisticky provedenou a vybarvenou figurkou řidiče, která je umístěna na sedačce ze stavebnice. Sedačka i figurka musí být umístěna tak aby to odpovídalo reálnému provedení. Hotová karoserie může být upravena tak, aby bylo možno zabudovat podvozek pro jízdu na autodráze.

6.9.2.      6.9.2.      Motor

volný

6.9.3.      6.9.3.      Podvozek

volný

6.9.4.      6.9.4.      Kola

minimální průměr předních kol                                         23          mm

minimální šířka předních kol                                            10          mm

minimální průměr zadních kol                                          25          mm

maximální šířka zadních kol                                             17          mm

Přední kola se musí dotýkat dráhy. Zadní kola musí mít černou barvu. Kola nesmí při pohledu shora přesahovat obrys karoserie.

6.9.5.      6.9.5.      Minimální světlost

pod motorem a převodem                                                 0,8      mm

karoserie před předními koly                                            0,8       mm

pod ostatními částmi modelu                                              2         mm

6.9.6.      6.9.6.      Ostatní rozměry a hmotnosti

maximální šířka podvozku a přes kola                               85        mm

 

6.10.        6.10.        ŽV

Modely volné konstrukce s papírovou karoserií

6.10.1.  6.10.1.  Karoserie

Volná konstrukce z papíru představující automobil. U modelů s kabinou nemusí být okna průhledná, ale pak musí být naznačena barvou.

6.10.2.  6.10.2.  Motor

motor třídy 16D

6.10.3.  6.10.3.  Podvozek

volný

6.10.4.  6.10.4.  Kola

bez omezení

6.10.5.  6.10.5.  Minimální světlost                                     0,8       mm

6.10.6.  6.10.6.  Ostatní rozměry

maximální šířka                                                               83          mm

maximální výška                                                             40          mm

 

6.11.        6.11.        ŽPF/24

Polomakety formulových vozů v měřítku 1:24

6.11.1.  6.11.1.  Karoserie

a) karoserie od tuzemských výrobců

Arrows A-3, Ferrari 126, Ferrari 640, Ligier JS 19, Lola T 93 F Cart, Lotus 80, Lotus 91, Lotus 99, Lotus 100, March 811, McLaren MP4, Osella FA-1, Penske F Cart, Penske PC 9,         Quaker State Porsche, Williams FW 11, Wolf WR 7

b) polomakety formulových vozů od firmy Betta (GB):

Ferrari 310V10, Benetton Ford, Lola Ford T9300, Williams Renault, Reynard Ford, Jordan, Penske PC 22

c) polomakety formulových vozů od firmy BPA

6.11.2.  6.11.2.  Motory

motory třídy 16C a 16D

6.11.3.  6.11.3.  Podvozek

volný

6.11.4.  6.11.4.  Kola

minimální průměr předních kol                                         21          mm

minimální šíře předních kol                                              11          mm

minimální průměr zadních kol                                          24          mm

maximální šíře zadních kol                                               20          mm

Přední kola se musí dotýkat dráhy.

6.11.5.  6.11.5.  Minimální světlost

pod motorem a převodem                                                0,8       mm

pod karoserií před osou přední nápravy                            2          mm

pod ostatními částmi modelu                                             3          mm

6.11.6.  6.11.6.  Ostatní rozměry

maximální rozvor náprav                                               127          mm

maximální šířka                                                               85          mm

maximální šířka mezi nápravami                                       66          mm

minimální výška zadního křídla                                        29          mm

minimální výška bočního pontonu vpředu                         13          mm

minimální výška za hlavou jezdce (bez ochranného oblouku)          30   mm

 

6.12.        6.12.        ŽPR/32

Polomakety cestovních a GT vozů v měřítku 1:32

6.12.1.  6.12.1.  Karoserie

Povoleny jsou pouze karoserie dle následujícího seznamu:

a) Betta (GB) :

Alfa Romeo 155, Alfa Romeo 156, Alfa Romeo 164, Audi A4, Audi V8, BMW 318, BMW Koenig 850, Ferrari 456, Callaway Corvette GT, Ferrari F50, Ferrari Testarossa, Ford Mondeo, Honda NXS, Chevrolet Camaro Z28, Chevrolet M.C., Lister Storm, McLaren F1, Mercedes 190E, Mercedes CLK, Panoz GTR1, Nissan R390, Nissan ZX300, Opel Calibra, Opel Vectra, Peugeot 406, Pontiac Silverbird 78, Renault Laguna, Toyota Supra, Volvo S40, Porsche GT1, Audi R8C GT

b) Parma (USA):

Ford Escort, Chevrolet Lumina, Mazda RX7

 

c) BPA (CZ)

Chevrolet Bereta, Porsche 911, Porsche 944, Toyota GT4

d) BSP (GB)

Renault Laguna

6.12.2.  6.12.2.  Motor

motory třídy 16D

6.12.3.  6.12.3.  Podvozek

Povoleny jsou pouze podvozky Parma International 32, Parma Flexi Womp 32 a Demon. Podvozky nelze nijak  upravovat a doplňovat. Je povoleno pouze vyztužit držáky ložisek zadní osy ocelovým drátem (obr. 2) a zvětšit délku drážky držáku motoru tak, aby se motor mohl přisunout více k zadní ose. Připájet lze pouze ložiska zadní osy, kabely, trubičky na špendlíky, vymezovací trubičky předních kol, přední osu, pastorek a motor. Zavěšení předních kol musí být provedeno zásadně na jedné nedělené rovné hřídeli, v místě určeném pro umístění přední nápravy. Podvozek lze opatřit olověným závažím lepeným shora na díly podvozku. Zadní osa musí mít průměr 3/32“ a musí být plného průřezu. Pro uložení zadní osy se musí použít kluzná ložiska.

6.12.4.  6.12.4.  Kola

minimální průměr předních kol                                         12          mm

6.12.5.  6.12.5.  Minimální světlost

mezi zadními koly pod osou zadních kol                            0,8       mm

6.12.6.  6.12.6.  Ostatní rozměry

maximální šířka                                                               64          mm

minimální výška modelu v místě horní hrany předního skla 25         mm

 

6.13.        6.13.        ŽPR/24

Polomakety cestovních vozů a GT vozů v měřítku 1:24

6.13.1.  6.13.1.  Karoserie

Povoleny jsou pouze karoserie dle následujícího seznamu:

a) polomakety vozů od firmy Betta (GB):

Alfa Romeo 155, Alfa Romeo 156, Audi V8, BMW 318, BMW M3, Ford Mondeo, Ford Sierra Cosworth, Honda Accord, Lister Storm, Mercedes 190E, Nissan Skyline, Opel Calibra, Opel Vectra, Viper GTS, Volvo S40, VW Beetle.

b) polomakety vozů od firmy Parma (USA):

Dodge Viper, Ford Mustang Cobra, Ford Taurus, Ford Taurus 98, Ford Thunderbird, Chevrolet Camaro Z28, Chevrolet Lumina, Chevrolet M.C., Chrysler Le Baron, Iroc Dodge, Pontiac 97, Pontiac Grand Prix 99.

c) polomakety vozů od firmy BPA (CZ):

Lister Storm V12, Mercedes CL, Mitsubishi Eclipse, Opel Calibra ITC, Škoda Octavia WRC, Volvo C70, VW Corado, Fabia KIT CAR, Mercedes CLK DTM.

d) polomakety vozů od firmy EasySlot (I):

Mercedes CLK DTMMotor

motory třídy 16D

6.13.2.  6.13.2.  Podvozek

Povoleny jsou pouze podvozky Parma Flexi Car, Parma Flexi 2, Parma Flexi 3, J.K.Cheetah, Trinity Spider, Trinity 2000, Champion Turbo Flex a J.K. Scorpio 2. Je zakázáno použít hliníkové nebo duralové bočnice. Podvozky nelze nijak  upravovat a doplňovat. Je povoleno pouze vyztužit držáky ložisek zadní osy ocelovým drátem (obr.2) a zvětšit délku drážky držáku motoru tak, aby se motor mohl přisunout více k zadní ose. Připájet lze pouze ložiska zadní osy, kabely, trubičky na špendlíky, vymezovací trubičky předních kol, přední osu, pastorek a motor. Zavěšení předních kol musí být provedeno zásadně na jedné nedělené rovné hřídeli, v místě určeném pro umístění přední nápravy. Podvozek lze opatřit olověným závažím lepeným shora na díly podvozku. Minimální výška horní hrany zadní osy od spodní hrany podvozku je 9 mm. Zadní osa musí mít průměr 3/32“ a musí být plného průřezu. Pro uložení zadní osy se musí použít kluzná ložiska.

6.13.3.  6.13.3.  Kola

minimální průměr předních kol                                         12,7      mm

minimální průměr osy předních kol                                     1         mm

minimální vnější rozměr přes kola přední nápravy               72        mm

maximální šíře zadních kol                                           20,7     mm

 

6.13.4.  6.13.4.  Minimální světlost

mezi zadními koly pod osou zadních kol                            0,8       mm

 

6.13.5.  6.13.5.  Ostatní rozměry

maximální šířka                                                               83          mm

minimální výška modelu v místě spodní hrany předního skla 21       mm

minimální výška modelu v místě horní hrany předního skla 32         mm

maximální výška spodní hrany zadního nárazníku             12          mm

maximální výška karoserie                                              40          mm

 

6.14.        6.14.        ŽG12

Polomakety prototypů a sportovních vozů se zakrytými koly a kabinou řidiče v měřítku 1:24

6.14.1.  6.14.1.  Karoserie

Blatník za osou zadního kola musí být ukončen nejvýše ve výši horní hrany disku (obr. 1).

Zadní křídlo musí být být namontováno v pozici dané vylisovaným tvarem karoserie.

6.14.2.  6.14.2.  Motor

motory třídy 16C a 16D

6.14.3.  6.14.3.  Podvozek

a)    a)    Lze použít podvozek CS/BP, sletovaný podle obr. 3. Je povoleno zmenšit úhel předního držáku motoru, ale jen tak, že kratší strana držáku zůstane zachována.

b)   b)   Povoleny jsou pouze podvozky Parma Flexi Car, Parma Flexi 2, Parma Flexi 3, J.K.Cheetah, Trinity Spider, Trinity 2000, Champion Turbo Flex ajK. Scorpio 2. Je zakázáno použít hliníkové nebo duralové bočnice. Podvozky nelze nijak  upravovat a doplňovat. Je povoleno pouze vyztužit držáky ložisek zadní osy ocelovým drátem (obr.2) a zvětšit délku drážky držáku motoru tak, aby se motor mohl přisunout více k zadní ose. Připájet lze pouze ložiska zadní osy, kabely, trubičky na špendlíky, vymezovací trubičky předních kol, přední osu, pastorek a motor. Zavěšení předních kol musí být provedeno zásadně na jedné nedělené rovné hřídeli, v místě určeném pro umístění přední nápravy. Minimální výška horní hrany zadní osy od spodní hrany podvozku je 9 mm. Zadní osa musí mít průměr 3/32“ a musí být plného průřezu. Pro uložení zadní osy se musí použít kluzná ložiska.

c)    c)    Lze použít podvozek postavený podle rozměrového plánku (obr.4). V prostoru mezi motorem a předním plechem středního dílu může být výztužná příčka. Jako materiál na stavbu podvozku lze použít mosazný nebo fosforbronzový plech o maximální síle 1 mm, ocelové dráty, mosazné a ocelové trubičky.

Podvozek lze opatřit olověným závažím lepeným shora na díly podvozku. Závaží nesmí přesahovat přes obrys podvozku. Zadní osa musí mít průměr 3/32“ a musí být plného průřezu. Pro uložení zadní osy se musí použít kluzná ložiska.

6.14.4.  6.14.4.  Kola

minimální průměr předních kol (CS/BP)                          15          mm

minimální průměr předních kol (ostatní)                           12,7       mm

minimální šířka předních kol (CS/BP)                                6          mm

minimální průměr zadních kol (CS/BP)                            19          mm

6.14.5.  6.14.5.  Minimální světlost                                     0,8       mm

6.14.6.  6.14.6.  Ostatní rozměry

maximální šířka                                                               83          mm

minimální výška modelu v místě kabiny                            27          mm

maximální výška modelu v místě zadního křídla 40        mm